Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
44 / 10.12.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1386 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1387 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1388 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Elefanttikorttelin K 4 pohjoisosan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1389 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi maalämmön hyödyntämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1390 Kaupunginjohtaja/4

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1391 Kaupunginjohtaja/5

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 1392 Kaupunginjohtaja/6

Strategiaohjelman sekä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys (pdf) (html)


§ 1393 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginjohtajan kokonaispalkan tarkistaminen 1.1.2013 (pdf) (html)


§ 1394 Kaupunginjohtaja/8

Apulaiskaupunginjohtajien kokonaispalkan tarkistaminen 1.1.2013 (pdf) (html)


§ 1395 Kaupunginjohtaja/9

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1396 Kaupunginjohtaja/10

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 1397 Kaupunginjohtaja/11

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi ilmaisesta ilmoitusseinästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1398 Kaupunginjohtaja/12

Pilottihankkeiden valinta alueellisen osallistumisen kokeiluun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 41

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1399 Kaupunginjohtaja/13

Jatkotoimenpiteet demokratiaselvitysten pohjalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1400 Kaupunginjohtaja/14

Arviointiselvitys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen vuosina 2009 - 2012 suunnattujen kaupunginhallituksen erillisrahojen vaikuttavuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1401 Kaupunginjohtaja/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1402 Kaupunginjohtaja/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1403 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Metron kapasiteettiselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1404 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Automaattimetron tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1405 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Valtuutettu Essi Kuikan toivomusponsi vieraslajistrategian toimeenpanon kiirehtimisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1406 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vesienhoidon työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2016-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1407 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Eron myöntäminen ympäristöterveyspäällikön virasta ja määräaikaisen viranhoitajan määrääminen (pdf) (html)


§ 1408 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1409 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaarelan kortteleiden nro 33350 - 33376 ym. alueiden (Honkasuo) asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (nro 11870) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1410 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Oulunkylän tonttien 28025/17-19 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12163) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1411 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kulosaaren tontin 42014/7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12169) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1412 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Itäisen saaristoalueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12161) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1413 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston yliarkkitehdin viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3


§ 1414 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Poikkeamishakemus (Munkkiniemi, Rakuunantie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1415 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Poikkeamishakemus (Munkkiniemi, Perustie 39) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1416 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1417 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto sijaissynnytysjärjestelyitä koskevasta oikeusministeriön arviomuistiosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1418 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1419 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1420 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden kokonaispalkkajärjestelmä 1.1.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1421 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Liikuntastrategia 2013 - 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1422 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04