Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 03.12.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1341 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1342 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1343 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginhallituksen, rakennusvalvonnan, kaupunkisuunnittelutoimen, kiinteistötoimen ja rakennustoimen johtosääntöjen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1344 Kaupunginjohtaja/2

V Asuntotuotantorahaston kartuttaminen siirtämällä rahastoon asuntolainarahaston varat (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1345 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Pakilan erityis- ja vesialueiden sekä Tuomarinkylän korttelin nro 35075 ja puisto-, lähivirkistys- ym. alueiden (Tuomarinkylän kartanon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12072) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1346 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Laajasalon tonttien 49018/1, 8 - 10 ja 12, korttelin 49028, tonttien 49029/1, 3 ja 4 sekä kortteleiden 49033 ja 49034 ym. alueiden (Laajasalon keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11743) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1347 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1348 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintamenettely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1349 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Käräjäoikeuden lautamiehen vapauttaminen tehtävästään (pdf) (html)


§ 1350 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2013 (pdf) (html)


§ 1351 Kaupunginjohtaja/4

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio kunnallisvaaleista 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 1352 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi ilmaisesta ilmoitusseinästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1353 Kaupunginjohtaja/6

Päättäminen Helsingin kaupungin virallisista ilmoituslehdistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1354 Kaupunginjohtaja/7

Pilottihankkeiden valinta alueellisen osallistumisen kokeiluun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 41


§ 1355 Kaupunginjohtaja/8

Jatkotoimenpiteet demokratiaselvitysten pohjalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1356 Kaupunginjohtaja/9

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: Mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun ja rakennusalan markkinoihin perustamalla oma rakennustuotantoyksikkö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1357 Kaupunginjohtaja/11

Kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1358 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1359 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1360 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1361 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12 ym. asemakaava-asiassa (nro 12060) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1362 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Kaarelan kortteleiden nro 33350 - 33379 ym. alueiden (Honkasuo) asemakaava-asiassa (nro 11870) (pdf) (html)


§ 1363 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: liikkuvaa palvelutyötä tekevien yrittäjien pysäköintitunnukset (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1364 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Erään rakennusvalvontaviraston viran nimikkeen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1365 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Poikkeamishakemus (Haaga, Isonnevantie 16 a) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 1366 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Poikkeamishakemus (Munkkiniemi, Perustie 39) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 1367 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta Lauttasaaren kylän 414 tilalle RN:o 2:3 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 5


§ 1368 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kannanotto kahteen muistutukseen Laajasalon keskuksen (uusi kauppakeskus) asemakaava-asiassa (nro 11743) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1369 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Sinebrychoffin puiston tornin vuokraus helsinkiläisille järjestöille ym. (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1370 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Maankäyttösopimukset Laajasalon Liikekeskus Oy:n ja Laajasalon Ostostori Oy:n kanssa (tontit 49018/6, 9, 10 ja 12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1371 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1372 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto sijaissynnytysjärjestelyitä koskevasta oikeusministeriön arviomuistiosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1373 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virasta eroaminen ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 1374 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: uuden keskuskirjaston toteutus ja lähikirjastot (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1375 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: uuden kulttuurihankkeen sijoittaminen metroradan varteen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1376 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Tanssin talon toteutus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1377 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Kulttuuripassi helsinkiläisille lapsille ja nuorille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1378 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi: esteetön pääsy kulttuuritapahtumiin ja aistivammaisten osallisuus pyritään turvaamaan erillisellä suunnitelmalla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1379 Sivistys- ja henkilöstötoimi/7

Valtuutettu Olli Valtosen toivomusponsi: Kulttuuristrategian toteutuksessa huomioidaan vammaiset ja kehitysvammaiset (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1380 Sivistys- ja henkilöstötoimi/8

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen uudistaminen Tuomarinkylän Talli Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1381 Sivistys- ja henkilöstötoimi/9

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen uudistaminen Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1382 Sivistys- ja henkilöstötoimi/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1383 Kaupunginjohtaja/10

Iltakouluasia/ Arviointiselvitys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen vuosina 2009 - 2012 suunnattujen kaupunginhallituksen erillisrahojen vaikuttavuudesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1384 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Iltakouluasia: Kaupungin sähköisen liikenteen kehitysohjelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 1385 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Iltakouluasia: Pyöräilyprojektin johtoryhmän raportti (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04