Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 26.11.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1311 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1312 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1313 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1314 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintamenettely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1315 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupungin takauksen myöntäminen Länsimetro Oy: n lainoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1316 Kaupunginjohtaja/2

V Selvitys vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 1317 Kaupunginjohtaja/3

V Asuntotuotantorahaston kartuttaminen siirtämällä rahastoon asuntolainarahaston varat (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1318 Kaupunginjohtaja/4

V Eräiden vuoden 2012 talousarviomäärärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1319 Kaupunginjohtaja/5

V Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen (pdf) (html)


§ 1320 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Pakilan erityis- ja vesialueiden sekä Tuomarinkylän korttelin nro 35075 ja puisto-, lähivirkistys- ym. alueiden (Tuomarinkylän kartanon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12072) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1321 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Laajasalon tonttien 49018/1, 8 - 10 ja 12, korttelin 49028, tonttien 49029/1, 3 ja 4 sekä kortteleiden 49033 ja 49034 ym. alueiden (Laajasalon keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11743) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1322 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Mariankodin siirto apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (tontti 29187/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1323 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Myllypuron vanhustenkeskuksen siirto apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1324 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Kirjastotoimen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1325 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

V Suomenkielisen työväenopiston organisaation uudistaminen ja johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1326 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen kaupungin taidemuseolle Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen loppuunsaattamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1327 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: Mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun ja rakennusalan markkinoihin perustamalla oma rakennustuotantoyksikkö (pdf) (html)


§ 1328 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Selvitys mahdollisuuksista laajentaa kaupungin liikelahjavalikoimaa hankkimalla nuorten muotoilijoiden ja taiteilijoiden teoksia liikelahjoiksi (pdf) (html)


§ 1329 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin piirijaon tarkistaminen ja kaupunginosajaon muutokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1330 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1331 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1332 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1333 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kannanotto kahteen muistutukseen Laajasalon keskuksen (uusi kauppakeskus) asemakaava-asiassa (nro 11743) (pdf) (html)


§ 1334 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Sinebrychoffin puiston tornin vuokraus helsinkiläisille järjestöille ym. (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1335 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Maankäyttösopimukset Laajasalon Liikekeskus Oy:n ja Laajasalon Ostostori Oy:n kanssa (tontit 49018/6, 9, 10 ja 12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1336 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1337 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Arviointitoiminnan johtajan viran perustaminen sosiaali- ja terveysvirastoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 1338 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1339 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Tietokeskuksen johtajan sijaisen määrääminen (pdf) (html)


§ 1340 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04