Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
41 / 19.11.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1280 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1281 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1282 Kaupunginjohtaja/1

V Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän neuvonnan antamista koskeva yhteistyösopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja kuntayhtymän jäsenkaupunkien kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1283 Kaupunginjohtaja/2

V Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamista koskeva yhteistyösopimus ja siihen liittyvän lainan myöntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 1284 Kaupunginjohtaja/3

V Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle vuosina 2009-2012 toteutetun perusparannushankkeen loppuunsaattamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1285 Kaupunginjohtaja/4

V Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1286 Kaupunginjohtaja/5

V Kj / Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite Tapaninvainion Kapun korttelitalohankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1287 Kaupunginjohtaja/6

V Kj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmiston ylläpitämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1288 Kaupunginjohtaja/7

V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite Päiväkoti Siilitien ja Ravintola Siilinpesän välisestä puistosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1289 Kaupunginjohtaja/8

V Kaj / Valtuutettu Tuuli Kousan aloite sisäpihojen laittomista parkkipaikoista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1290 Kaupunginjohtaja/9

V Kaj / Valtuutettu Essi Kuikan aloite asukkaiden osallistumisesta kaavoitukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1291 Kaupunginjohtaja/10

V Stj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite lasten päivähoidon kerhojen asiakastyytyväisyyden selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1292 Kaupunginjohtaja/11

V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite sota-ajan lasten muistopuusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1293 Kaupunginjohtaja/12

V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite päällikkötason viranhaltijoiden sidonnaisuuksien selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1294 Kaupunginjohtaja/13

V Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutuvaelluksen turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1295 Kaupunginjohtaja/14

V Sj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pysyvän saunajurtan ja tapahtumajurtan rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1296 Kaupunginjohtaja/3

Muutokset Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1297 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1298 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 14.11.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1299 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1300 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1301 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakentamispalvelun (Stara) hallinnon yksikönjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja avoimen viran hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1302 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1303 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kallion puisto-, rautatie- ja katualueiden (Linnunlaulun alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12152) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1304 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Taka-Töölön tontin 507/12 ja Vuosaaren tontin 54200/1 (Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12156 ja 12157) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1305 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lauttasaaren koillisosan eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12151) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1306 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 1.1.2013 lukien (pdf) (html)

Liite 1


§ 1307 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1308 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1309 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osastopäällikön avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1310 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04