Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 05.11.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1191 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1192 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1193 Kaupunginjohtaja/1

V Vuoden 2013 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 1194 Kaupunginjohtaja/2

V Vuoden 2013 kiinteistöveroprosentin määrääminen (pdf) (html)


§ 1195 Kaupunginjohtaja/3

V Talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1196 Kaupunginjohtaja/4

V Kaupunginvaltuuston 10.10.2012 tekemän asuntolautakunnan jäsenen valintaa koskevan päätöksen oikaisu (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1197 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Teollisuuskatu 23:n kiinteistön ostaminen Helsingin yliopistolta sekä kaupungin omistamien Tiedepuiston Asunnot Oy:n osakkeiden myynti Helsingin yliopistolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1198 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Suutarilan tontin 40098/3 määräalan vuokrausperusteet Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Oy:n uudisrakennushanketta varten (Suutarila, Siltamäki, tontti 40098/3) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1199 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Vallilan korttelin nro 22532 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12090) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1200 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Ruotsinkielisen kouluverkon uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1201 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Mari Kiviniemen toivomusponsi WDC-vuonna syntyneiden hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden pitämisestä elinvoimaisena (pdf) (html)


§ 1202 Kaupunginjohtaja/4

Vt Thomas Wallgrenin toivomusponsi: Trooppisten energiakasvien ympäristö- ja kehityspoliittinen kalleus tai laadunvarmistuksen mahdottomuus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1203 Kaupunginjohtaja/5

Vt Thomas Wallgrenin toivomusponsi: Trooppisten energiakasvien ympäristö- ja kehityspoliittinen laadun varmistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1204 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle lasten päiväkoti Lunnin osakkeiden ostoa varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1205 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1206 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1207 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Iittala Group Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1208 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Vuosaaren kaatopaikka) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1209 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoito (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1210 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1211 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Vuokralaisen osto-oikeuteen perustuvan Kalasataman tontin kaupan ehtojen hyväksyminen (Hermanni, Kalasatama, tontti 21019/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1212 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Skanska Talonrakennus Oy:lle ja EPI Healthcare I Ky:lle varatun Suutarilan tontin varauksen tarkistaminen (Suutarila, tontti 40063/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1213 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Maankäyttösopimukset Laajasalon Liikekeskus Oy:n ja Laajasalon Ostostori Oy:n kanssa (tontit 49018/6, 9, 10 ja 12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1214 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1215 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1216 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1217 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Muutokset maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan (MAKO) kokoonpanossa v.2012 (pdf) (html)


§ 1218 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kirjastotoimen apulaisjohtaja Mikko Vainion erohakemus kaupunginkirjaston osastopäällikön virasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1219 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1220 Kaupunginjohtaja/7

Iltakouluasia: Avoin data, Helsinki Region Infoshare (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04