Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
38 / 29.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1167 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1168 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1169 Kaupunginjohtaja/1

V Talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1170 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Rakentamispalvelun johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1171 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Sörnäisten korttelin nro 10583 asemakaavan muuttaminen (nro 12098) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1172 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Vallilan korttelin nro 22532 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12090) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1173 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Tuomarinkylän tontin 35106/3, korttelin 35108, tonttien 35166/3, 37, 38, 45 - 47, kortteleiden 35170 ja 35171, tonttien 35173/2 - 5, 8 - 12 ja 16 - 23 ym. alueiden (Torpparinmäen keskiosa) asemakaavan muuttaminen (nro 12093) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1174 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1175 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Ruotsinkielisen kouluverkon uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1176 Kaupunginjohtaja/3

Harmaan talouden seurantaraportti 2-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 1177 Kaupunginjohtaja/4

Ympäristöministeriön päätös typpidioksidin vuosiraja-arvoon liittyvän määräajan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1178 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 24.10.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1179 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1180 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1181 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1182 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1183 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Toimistotontin varaaminen Akava ry:lle Vallilasta (tontti 22400/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1184 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta Laajasalon tilalle RN:o 1:252 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1185 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Maankäyttösopimus OP-Vallila Rahasto Ky:n ja sen omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden Pohjolan kanssa Vallilan korttelin 22532 asemakaavamuutokseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1186 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1187 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1188 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1189 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Virkojen perustaminen ammatilliseen oppilaitokseen ja ammatilliseen aikuisoppilaitokseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1190 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04