Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
37 / 22.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1140 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1141 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1142 Kaupunginjohtaja/1

V Eräiden vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1143 Kaupunginjohtaja/2

V Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1144 Kaupunginjohtaja/3

V Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 1145 Kaupunginjohtaja/4

V Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1146 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Sörnäisten puisto-, katu- ja satama-alueiden (Koksikadun alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12106) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1147 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Lauttasaaren katualueen asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 31067/7 ja katu- ym. alueiden (Koivusaaren metroasema) asemakaavan muuttaminen (nro 12075) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1148 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Suurmetsän tonttien 41200/20 ja 41209/3 sekä katu- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12134) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1149 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Laajasalon puisto-, lähivirkistys-, vesi- ym. alueiden (Nuottaniemi, Suomensuon puistoalue) asemakaavan muuttaminen (nro 12023) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 1150 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Eron myöntäminen Elina Siltaselle Helsingin kaupunginorkesterin intendentin virasta 20.11.2012 alkaen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1151 Kaupunginjohtaja/3

Asociacion de Paises Amigos-Ystävyyskansat ry:n oikaisuvaatimus avustushakemuksen hylkäämistä koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1152 Kaupunginjohtaja/4

Muutokset kunnallisvaalien 2012 vaalitoimikuntiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1153 Kaupunginjohtaja/5

Muutokset kunnallisvaalien 2012 vaalilautakuntiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1155 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 26.9.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1156 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1157 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1158 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1159 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2013-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1160 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1161 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lauttasaaren tontin 31099/3 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12146) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1162 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus OP-Vallila Rahasto Ky:n ja sen omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden Pohjolan kanssa Vallilan korttelin 22532 asemakaavamuutokseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1164 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1165 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1166 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04