Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
36 / 15.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1118 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1119 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1120 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2013 (pdf) (html)


§ 1121 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Pelastuskomentajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1122 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Punavuoren tonttien 112/8 ja 12 sekä Ullanlinnan tonttien 104/15, 109/7, 126/19 ja 129/9 asemakaavan muuttaminen (nro 12085) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1123 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Laajasalon tontin 49112/2 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12076) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1124 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Kaarelan kortteleiden nro 33250 ja 33254 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueiden (Luutnantinpolun alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12104) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1125 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1126 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Harry Bogomoloffin toivomusponsi: Liikuntaseurojen toiminnan tukeminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1127 Kaupunginjohtaja/4

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1128 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 10.10.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1129 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1130 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1131 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1132 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Ruskeapuiston osittaisjakautumisen omistus- ja hallintajärjestelyt (pdf) (html)


§ 1133 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1134 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Poikkeamishakemus (Herttoniemi, Abraham Wetterin tie 18) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 1135 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1136 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1137 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Eron myöntäminen kaupunginsairaalan johtajalääkärille ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1138 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Toimistojen ja yksiköiden päälliköiden virkojen perustaminen sosiaali- ja terveysvirastoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1139 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04