Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
35 / 08.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1101 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1102 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1103 Kaupunginjohtaja/1

V Talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1104 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Pelastuskomentajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1105 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kaarelan kortteleiden nro 33250 ja 33254 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueiden (Luutnantinpolun alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12104) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1106 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Albertin koulun ja Pitäjänmäen peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2013 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1107 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

V Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 1108 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 26.9.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1109 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1110 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1111 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1112 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Eräiden rakennusvalvontaviraston virkanimikkeiden muuttaminen (pdf) (html)


§ 1113 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1114 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2011 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1115 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Terveyskeskuksen esitys kahden työsuhteen muuttamisesta viraksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1116 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1117 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04