Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
34 / 01.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1072 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1073 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1074 Kaupunginjohtaja/1

V Hallintosäännön ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 1075 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Lauttasaaren tontin 31112/10 asemakaavan muuttaminen (nro 12064) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1076 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Laajasalon kortteleiden nro 49277 - 49280 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä puisto- ja katualueen (Kruunuvuorenranta, mm. palvelutalokortteli) asemakaavan muuttaminen (nro 12080) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1077 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Mellunmäen kortteleiden nro 47225 ja 47329 ym. alueiden (Mellunmäen keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 12026) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1078 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Helsingin kaupungin osallistuminen Cultura-säätiön perustamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1079 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kruunuvuorenrantaan toteutettavan säiliön 468 valotaideteoksen töiden loppuunsaattamiseen ja louheen välivarastointialueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 1080 Kaupunginjohtaja/4

Helsinki Region Infoshare -palvelun vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheen sopimukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1081 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1082 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 26.9.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1083 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1084 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1085 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristölupahakemuksista (Viikin käsittelylaitos) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1086 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin rakennusviraston vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1087 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1088 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kantakaupungin (1. - 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosat) eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12140) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1089 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Leppäsuon kerrostalotontin myyminen Paavo Nurmen Säätiölle (Kamppi, tontti 4013/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1090 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Malminkartanon Luutnantinpolun asemakaavamuutokseen nro 12104 liittyvä maankäyttösopimus ja määräalan ostaminen Sponda Kiinteistöt Oy:ltä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1091 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Poikkeamishakemus (Malmi, Siemenkuja 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 1092 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Haagan ns. Isonnevan alueen asemakaava-asiassa (nro 11938) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1093 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1094 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan osastojen toimisto- ja yksikkörakenteesta, vakanssien ja nimikkeiden vahvistamisesta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 1095 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Nuorisotoimenjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1096 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Eron myöntäminen tietokeskuksen arkistotoimen päällikölle, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)


§ 1097 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1098 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1099 Kaupunginjohtaja/6

Iltakouluasia: Strategiaohjelman seuranta ja uuden valmistelu (pdf) (html)


§ 1100 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Iltakouluasia: Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myynnin yleisperiaatteet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04