Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
32 / 17.09.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 981 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 982 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 983 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 984 Kaupunginjohtaja/2

V Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 985 Kaupunginjohtaja/3

V Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 986 Kaupunginjohtaja/4

V Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 987 Kaupunginjohtaja/5

V Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 988 Kaupunginjohtaja/6

V Kj / Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite urheiluseuroille vuokrattavien maa-alueiden vuokrausajan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 989 Kaupunginjohtaja/7

V Kj/ Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen seurannan järjestämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 990 Kaupunginjohtaja/8

V Kj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite elinkeino- ja työllisyyspoliittisesta ohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 991 Kaupunginjohtaja/9

V Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite julkisen tilan vapauttamisesta kaupallisesta mainonnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 992 Kaupunginjohtaja/10

V Kj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite runsaslumisten talvien hyödyntämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 993 Kaupunginjohtaja/11

V Kj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite muslimien hautauspalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 994 Kaupunginjohtaja/12

V Ryj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite ilman pienhiukkasmäärien vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 995 Kaupunginjohtaja/13

V Ryj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite koirapuistoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 996 Kaupunginjohtaja/14

V Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lumikasojen poiskuljetuksesta ajoradoilta ja jalkakäytäviltä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 997 Kaupunginjohtaja/15

V Ryj /Valtuutettu Mirka Vainikan aloite kierrätyksen helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 998 Kaupunginjohtaja/16

V Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite metsäisen suojeluverkoston perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 999 Kaupunginjohtaja/17

V Ryj / Valtuutettu Kalle Könkkölän valtuustoaloite raitiovaunupysäkkien kunnostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1000 Kaupunginjohtaja/18

V Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite katupuiden suojelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1001 Kaupunginjohtaja/19

V Ryj/ Valtuutettu Sari Näreen aloite työkoneista lähtevän melusaasteen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1002 Kaupunginjohtaja/20

V Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite eläkeläisten julkisen liikenteen maksuista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1003 Kaupunginjohtaja/21

V Ryj / Valtuutettu Matti Enrothin aloite talvikunnossapidon parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1004 Kaupunginjohtaja/22

V Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Hermannin Rantatien pyöräily- ja kävelykadun roska-astioista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1005 Kaupunginjohtaja/23

V Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Halmetien kunnostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1006 Kaupunginjohtaja/24

V Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite invalidipysäköinnin valvonnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1007 Kaupunginjohtaja/25

V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite opasteesta Tapanilan työväentalolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1008 Kaupunginjohtaja/26

V Kaj / Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Töölöntorin ympäristön pysäköintijärjestelyistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1009 Kaupunginjohtaja/27

V Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite lähipalvelujen turvaamisesta sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1010 Kaupunginjohtaja/28

V Stj /Valtuutettu Seija Muurisen aloite terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1011 Kaupunginjohtaja/29

V Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite rajatusta palvelusetelikokeilusta yksityisissä palvelutaloissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1012 Kaupunginjohtaja/30

V Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite neuvonta- ja ohjauspisteistä vanhusten palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1013 Kaupunginjohtaja/31

V Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite 18-22 -vuotiaiden neuvontapalvelujen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1014 Kaupunginjohtaja/32

V Stj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite leikkipuistojen valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1015 Kaupunginjohtaja/33

V Stj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin virkistyskeskuksen tilat korvaavista ryhmätiloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1016 Kaupunginjohtaja/34

V Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite kaupungin omien palvelutalojen sijoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1017 Kaupunginjohtaja/35

V Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite selvityksen tekemisestä työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1018 Kaupunginjohtaja/36

V Stj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite oikeuspsykiatristen potilaiden hoitamisesta Kellokosken sairaalassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1019 Kaupunginjohtaja/37

V Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite terveyskeskuksen sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1020 Kaupunginjohtaja/38

V Stj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite rintamaveteraanien kuntoutuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1021 Kaupunginjohtaja/39

V Sj/ Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite adoptiolasten vanhempien oikeudesta palkalliseen vanhempainvapaaseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1022 Kaupunginjohtaja/40

V Sj/ Valtuutettu Maija Anttilan aloite nettipalvelupisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1023 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1024 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Oulunkylän teollisuustontin vuokrausperusteet (Oulunkylä, 28295/11) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1025 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen sekä opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.1.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1026 Kaupunginjohtaja/3

Spinno-seed Oy:n omistuksesta luopuminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 1027 Kaupunginjohtaja/4

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimintaa koskevassa kanteluasiassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1028 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 12.9.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1029 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1030 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1031 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Metsähallitukselle Hangon Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtsårin lehdon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1032 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1033 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1034 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1035 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1036 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Sosiaali- ja terveysviraston talous- ja tukipalvelujen osastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1037 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1038 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Sosiaali- ja terveysviraston tietohallinto- ja viestintäpalvelujenosastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1039 Sosiaali- ja terveystoimi/6

Sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalvelujen osastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1040 Sosiaali- ja terveystoimi/7

Terveyskeskuksen esitys kahden työsuhteen muuttamisesta viraksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1041 Sosiaali- ja terveystoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1042 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Olympia- ja paralympiasaavutuksista palkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1043 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Työnantajan edustajan ja varajäsenen nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan vuosiksi 2012 - 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1044 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Tasa-arvotoimikunnan kokoonpanon muutokset 2012 (pdf) (html)


§ 1045 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04