Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
30 / 03.09.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 896 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 897 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 898 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 899 Kaupunginjohtaja/2

V Terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 900 Kaupunginjohtaja/3

V Globaalin vastuun strategia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 901 Kaupunginjohtaja/4

V Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.2013 - 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 902 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kulosaaren tontin 42066/4 asemakaavan muuttaminen (nro 12061) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 903 Kaupunginjohtaja/3

Harmaan talouden seurantaraportti 1-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 904 Kaupunginjohtaja/4

HSY:n lausuntopyyntö alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013-2015 sekä investointiohjelmasta 2013 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 905 Kaupunginjohtaja/5

Elinkeinopolitiikan aktiivinen rooli palvelumarkkinoiden kehittymiseen ja toimivuuden tukemiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 906 Kaupunginjohtaja/6

Lisämäärärahojen myöntäminen virastoille kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 907 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 29.8.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 908 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 909 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 910 Kaupunginjohtaja/

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiset vuonna 2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 911 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018, osa B, infrarakentaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 912 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2013-2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 913 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 914 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Herttoniemen yritysalueen eteläosan rakennuskiellon pidentäminen (nro 12136) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 915 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Poikkeamishakemus (Kluuvi, Rautatientori) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 916 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Poikkeamishakemus (Katajanokka, Merikasarmin laituri) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 917 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 918 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Varhaiskasvatusviraston uusien virkojen perustaminen ja virkojen täyttömenettely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 919 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Vt Sirpa Puhakan toivomusponsi: Valtion pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen käytettävien määrärahojen hyödyntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 920 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Urheilusaavutuksista palkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 921 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04