Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 27.08.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 877 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 878 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 879 Kaupunginjohtaja/1

V Globaalin vastuun strategia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 880 Kaupunginjohtaja/2

V Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.2013 - 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 881 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Viikin korttelin nro 36262 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12031) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 882 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Kulosaaren tontin 42066/4 asemakaavan muuttaminen (nro 12061) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 883 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 884 Kaupunginjohtaja/3

Elinkeinopolitiikan aktiivinen rooli palvelumarkkinoiden kehittymiseen ja toimivuuden tukemiseen (pdf) (html)


§ 885 Kaupunginjohtaja/4

Lisämäärärahojen myöntäminen virastoille kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen (pdf) (html)


§ 886 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 887 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 888 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 889 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Riihimäen Veden ympäristölupahakemuksesta (Riihimäen jätevedenpuhdistamo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 890 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 891 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 892 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 893 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Etsivän nuorisotyön toimeenpano Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 894 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Urheilusaavutuksista palkitseminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 895 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04