Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
28 / 20.08.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 859 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 860 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 861 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vuosaaren tontin 54052/3, tontin 54057/4 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden (Keski-Vuosaari, pohjoinen ostoskeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11953) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 862 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Nuorisotoimenjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 863 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginorkesterin konserttimatka syksyllä 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 864 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 865 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 866 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 867 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös rakennusviraston laiminlyönneistä noudattaa Helsingin hallinto-oikeuden lausuntojen määräaikoja (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 868 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Riihimäen Veden ympäristölupahakemuksesta (Riihimäen jätevedenpuhdistamo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 869 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 870 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Poikkeamishakemus (Östersundom, Knutersintie 924) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 871 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: liikkuvaa palvelutyötä tekevien yrittäjien pysäköintitunnukset (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 872 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 873 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto Kårkulla samkommun-kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2013-2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2§ 873 Social- och hälsovårdsväsendet/1

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2013-2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2§ 874 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Selvitys ja lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Tapio Leilaksen kantelun johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 875 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Henkilöstöhankinnan periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 876 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04