Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 13.08.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 835 Kaupunginjohtaja/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 836 Kaupunginjohtaja/1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 837 Kaupunginjohtaja/1

V Rakennuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 838 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 839 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kulosaaren vesi- ja suojaviheralueiden sekä Herttoniemen kortteleiden 43016 ja 43017 ym. alueiden (Kipparlahden alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12042) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 840 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Vuosaaren tontin 54052/3, tontin 54057/4 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden (Keski-Vuosaari, pohjoinen ostoskeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11953) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 841 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 842 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 (arvokkaat porrashuoneet) asemakaavan muuttaminen (nro 12060) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 843 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Nuorisotoimenjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 844 Kaupunginjohtaja/3

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Vantaalla 11.-12.9.2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 845 Kaupunginjohtaja/4

Lähiörahastosta vuonna 2012 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 846 Kaupunginjohtaja/5

Muutos kunnallisvaalien 2012 vaalipäivän äänestyspaikkoihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 847 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 848 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 849 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2011 (pdf) (html)

Liite 1


§ 850 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 851 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi: Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen siltayhteyden suunnittelu (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 852 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: liikkuvaa palvelutyötä tekevien yrittäjien pysäköintitunnukset (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 853 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 854 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Helsingin kaupungin lausunto luonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi sekä ehdotuksesta asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 855 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 856 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Henkilöstöhankinnan periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 857 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 858 Kaupunginjohtaja/6

Iltakouluasia: Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04