Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
26 / 06.08.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 796 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 797 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 798 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 799 Kaupunginjohtaja/2

V Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 800 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6 ja 12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 (arvokkaat porrashuoneet) asemakaavan muuttaminen (nro 12060) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 801 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Kaarelan kortteleiden nro 33350 - 33376 ym. alueiden (Honkasuo) asemakaavan hyväksyminen (nro 11870) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 802 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Pukinmäen tontin 37026/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11977) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 803 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Luettelo vuonna 2011 tehdyistä kiinteistökaupoista (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 804 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V Kiinteistöjen ostaminen Malminkartanosta ja Kuninkaantammesta Senaatti-kiinteistöiltä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 805 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V Vesalan yläasteen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 806 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

V Taka-Töölössä sijaitsevan maanalaisen pysäköintilaitoksen alueen vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 807 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

V Vallilan asuinkerrostalo- ja yhteispihatonttien (tontit 22556/3 ja 4) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 808 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

V Käpylän asuinkerrostalotontin (Vuoritalo, tontti 25/802/1) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 809 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

V Käpylän asuinkerrostalotonttien (tontit 25/878/6-8) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 810 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

V Oulunkylän asuntotontin (tontti 28171/13) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 811 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

V Viikinmäen asuntotontin (tontti 36110/12) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 812 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

V Mellunkylän Kivikon tonttien 47352/1-3 ja 47353/1-3 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 813 Kaupunginjohtaja/3

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Vantaalla 11.-12.9.2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 814 Kaupunginjohtaja/4

Länsisataman laituripaikan muutostöiden perustamissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 815 Kaupunginjohtaja/5

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 816 Kaupunginjohtaja/6

Lähiörahastosta vuonna 2012 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 817 Kaupunginjohtaja/7

Lainan myöntäminen Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 819 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 820 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 821 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin pelastustoimen alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman käyttö- ja hankintakustannusten tarkistaminen 2013-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 822 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 823 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin kaupungin lausunto luonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi sekä ehdotuksesta asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 824 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Lauttasalmen kanssa (tontti 31011/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 825 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Maankäyttösopimukset Herttoniemen niin sanotun Megahertsin korttelin asemakaavan muutosehdotukseen liittyen (tontit 43051/12-16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 826 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Suunnitteluvaraus Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.:lle (Ruskeasuo, Laakso) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 827 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Liiketontin varaaminen Jakomäestä Ruokakesko Oy:lle (tontti 41220/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 828 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Rakennusvalvontaviraston yliarkkitehdin avoimen viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)


§ 829 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Poikkeamishakemus (Vartiokylä, Itäkatu 1 a) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 830 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Poikkeamishakemus (Vartiokylä, Ruotsinsalmentie 14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 831 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Poikkeamishakemus (Mellunkylä, tontti 284/9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 5


§ 832 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Väliaikaiset sijoituspaikat asuntolaivoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 833 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 834 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04