Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 25.06.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 757 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 758 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 759 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Viikinmäen korttelitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 760 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Vuokrausperusteet luovutettavaksi tuleville omakotitalotonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 761 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 762 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginjohtajan sivutoimet (pdf) (html)


§ 763 Kaupunginjohtaja/4

Apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet (pdf) (html)


§ 764 Kaupunginjohtaja/5

Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n lainan lyhennysehtojen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 765 Kaupunginjohtaja/6

Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 766 Kaupunginjohtaja/7

Lainan myöntäminen Oy Herttoniemen Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 767 Kaupunginjohtaja/8

Pro-tukipiste ry:n oikaisuvaatimus avustushakemuksen hylkäämistä koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 768 Kaupunginjohtaja/9

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Töölönlahden alueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 769 Kaupunginjohtaja/10

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen rakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 770 Kaupunginjohtaja/11

Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 771 Kaupunginjohtaja/12

Lausunto Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategiasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 772 Kaupunginjohtaja/13

Nettobudjetoitujen yksiköiden, liikelaitosten sekä konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 773 Kaupunginjohtaja/14

Jatkotoimenpiteet demokratia-ryhmän esitysten pohjalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 774 Kaupunginjohtaja/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 775 Kaupunginjohtaja/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 776 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Stena Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 777 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Laajasalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 778 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kiinteistöviraston ja Itella Real Estate Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Pohjois-Pasilan entinen kaatopaikka) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 779 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 780 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Vartiosaaren määrääminen rakennuskieltoon (nro 12125) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 781 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Väliaikaiset sijoituspaikat asuntolaivoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 782 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Länsisataman Jätkäsaaren korttelin nro 20817 hallinta- ja rahoitusmuodon vahvistaminen sekä varauksen jatkaminen ja siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 783 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n perustaminen (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 784 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen vesikaton ja julkisivun peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 785 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Nina Suomalaisen toivomusponsi Kuusmiehentien pohjoispuolen puukasvuston säilyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 786 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Omatoimiseen rakentamiseen vuokrattavien omakotitalotonttien varaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 787 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Poikkeamishakemus (Suurmetsä, Vanha Aurinkomäentie 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 788 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 789 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto lakiluonnoksesta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 790 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Toimeksiantosopimus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelun järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 791 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: vapaalippuja kulttuuritilaisuuksiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 792 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 793 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Erohakemus nuorisoasiainkeskuksen osastopäällikön virasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 794 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi maahanmuuttajalasten tutustuttamisesta suomalaiseen kulttuuriin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 795 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04