Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
24 / 18.06.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 724 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 725 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 726 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Raide-Jokerin hankesuunnitelman käynnistäminen ja kaavoituksen aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 727 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Vuokrausperusteet luovutettavaksi tuleville omakotitalotonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 728 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Herttoniemen asuntotontin 43040/7 ja autopaikkatontin 43040/8 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 729 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 730 Kaupunginjohtaja/3

Nettobudjetoitujen yksiköiden, liikelaitosten sekä konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 731 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston 13.6.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 732 Kaupunginjohtaja/5

Jatkotoimenpiteet demokratia-ryhmän esitysten pohjalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 733 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 734 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 735 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponsi metron automatisoinnin ongelmista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 736 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevasta lainsäädännöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 737 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ja NCC Rakennus Oy:n lupahakemuksesta (Puuskaranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 738 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 739 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kruununhaan, Punavuoren, Ullanlinnan ja Kaivopuiston eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12124) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 740 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Vuosaaren kortteleiden nro 54340 - 54346 ja korttelin nro 54202 osan ym. alueiden asemakaavan ja korttelin nro 54202 ym. alueiden (Kallahdenniemi) asemakaavan muutoksen määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (nro 11970) (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 741 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Omatoimiseen rakentamiseen vuokrattavien omakotitalotonttien varaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 742 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Toimistotontin 22392/2 varaaminen Pasilan konepajan alueelta NCC Property Development Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 743 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Laajasalon tontin 49112/4 varaaminen Asunto-oy Sarvastonkaarelle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 744 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Asuntotuotantotoimikunnan pysyvän asiantuntijan vaihtuminen (pdf) (html)


§ 745 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Poikkeamishakemus (Taka-Töölö, Töölönkatu 51 b) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 746 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Poikkeamishakemus (Kulosaaren tontti 42027/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 747 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Poikkeamishakemus (Suurmetsä, Vanha Aurinkomäentie 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 748 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Poikkeamishakemus (Länsisatama, Juutinraumankatu 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 749 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 750 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöönoton järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 751 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Virkojen perustaminen sosiaaliviraston vastaanottokeskustoimintaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 752 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: vapaalippuja kulttuuritilaisuuksiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 753 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 754 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi maahanmuuttajalasten tutustuttamisesta suomalaiseen kulttuuriin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 755 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä, joka koskee tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran täyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 756 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04