Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
23 / 11.06.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 710 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 711 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 712 Kaupunginjohtaja/3

Vt Mari Kiviniemen toivomusponsi uusiutuvan kotimaisen energian osuuden kasvattamisesta energiantuotannossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 713 Kaupunginjohtaja/4

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginjohtajan virantäyttöä koskevan valituksen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 714 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Haagan entisen ampumarata-alueen kunnostamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 715 Kaupunginjohtaja/6

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012-2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 716 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 6.6.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 717 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 718 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 719 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 720 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkeiden osto Yleisradio Oy:ltä ja vastaava kaupungin maksuosuuden korotus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 721 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 722 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Liikuntatoimen kokonaisselvityksen loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 723 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04