Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
22 / 04.06.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 677 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 678 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 679 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 680 Kaupunginjohtaja/2

V Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 681 Kaupunginjohtaja/3

V Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 682 Kaupunginjohtaja/4

V Liikuntalautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 683 Kaupunginjohtaja/5

V Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 684 Kaupunginjohtaja/6

V Uudenmaan liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 685 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vartiokylän tontin 45143/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12065) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 686 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Mellunkylän tonttien 47021/2 - 4, korttelin 47035, tonttien 47042/4 ja 5 sekä 47043/1 ym. alueiden (Kotikonnuntien varren alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12017) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 687 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 688 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Kaartinkaupungin tontin 50/10 (tason -1.0 yläpuolella) asemakaavan muuttaminen (nro 12082) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 689 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 696 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 697 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 698 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Linnanpellonpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5548/1 hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 699 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Oulunkylän tonttien 28303/6, 7, 11 ja 21 sekä kortteleiden 28309 ja 28301 ym. alueiden (Hirsipadontien alue) asemakaava-asiassa (nro 12045) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 701 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Vuosaaren kortteleiden nro 54340 - 54346 ja korttelin nro 54202 osan ym. alueiden (Kallahdenniemi) asemakaava-asiassa (nro 11970) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 702 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi mahdollisuuksista sijoittaa Lapinlahden alueelle kulttuuritoimintaa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 703 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: avoimen kahvila- tai ravintolatoiminnan järjestäminen vierailijoille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 704 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Poikkeamishakemus (Länsisatama, Hernesaarenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 705 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 706 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 707 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Liikuntatoimen kokonaisselvityksen loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 708 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 709 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Iltakouluasia: Liikenteen ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04