Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
21 / 28.05.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 640 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 641 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 642 Kaupunginjohtaja/1

V Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön ja Helsingin kaupungin taloussäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 643 Kaupunginjohtaja/2

V Asuntolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 644 Kaupunginjohtaja/3

V Globaalin vastuun strategia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 645 Kaupunginjohtaja/4

V Uudenmaan liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 646 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kaartinkaupungin tontin 50/10 (tason -1.0 yläpuolella) asemakaavan muuttaminen (nro 12082) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 647 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Lauttasaaren tonttien 31134/7 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12022) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 648 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Lauttasaaren tontin 31134/13 asemakaavan muuttaminen (nro 11933) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 649 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Sörnäistentunnelin yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 650 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V Sörnäisten korttelin nro 571 osan ja kortteleiden nro 10593 ja 10595 - 10598 ym. alueiden (Kalasataman keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 12070) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 651 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V Sörnäisten korttelin nro 10619 osan ja vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 10570 osan ja puisto- ym. alueiden (Verkkosaaren kelluvat asunnot) asemakaavan muuttaminen (nro 11956) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 652 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

V Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 653 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 654 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V Varhaiskasvatustoimen organisaation perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 655 Kaupunginjohtaja/5

V Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen ja kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 656 Kaupunginjohtaja/3

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen (pdf) (html)


§ 658 Kaupunginjohtaja/5

Jäsenen nimeäminen Kansainvälisen designsäätiön valtuuskuntaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 659 Kaupunginjohtaja/6

Jäsenen vaihdos Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 660 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 23.5.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 661 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 662 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 663 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kahden viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 664 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupunginhallituksen käsiteltäväkseen ottama asia: Liikennelaitos -liikelaitoksen päätös 16.5.2012 § 92 metron automatisointia koskevista sopimuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 665 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 666 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tontin 10273/22 myynti Sörnäisistä Solemo Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 667 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuinpientalotonttien varaaminen Myllypurosta Jealha Oy:lle (tontit 45563/1 - 3, 45564/1 ja 45565/1 - 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 668 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Poikkeamishakemus (Sörnäinen, Lautatarhankatu 11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 669 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin lausunto Kumpula-seura ry:n Vallilanlaaksoa koskevasta rakennussuojeluesityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 670 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 671 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös välittömän yhteydensaannin toteutumisesta terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 672 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 673 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Tiedepalkinto vuodelle 2012 (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3


§ 674 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Oikaisuvaatimus suomenkielisen työväenopiston johtavan opettajan tehtävään ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 675 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksestä hallintokanteluasiassa (pdf) (html)

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 676 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04