Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 21.05.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 604 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 605 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 606 Kaupunginjohtaja/1

V Globaalin vastuun strategia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 607 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Pelastuskomentajan avoimen viran määräaikaisen hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 608 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Sörnäistentunnelin yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 609 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Sörnäisten korttelin nro 571 osan ja kortteleiden nro 10593 ja 10595 - 10598 ym. alueiden (Kalasataman keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 12070) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 610 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Sörnäisten korttelin nro 10619 osan ja vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 10570 osan ja puisto- ym. alueiden (Verkkosaaren kelluvat asunnot) asemakaavan muuttaminen (nro 11956) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 611 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Terveyskeskuksen ja työterveyskeskuksen päätearkiston hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 612 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 613 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 614 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V Varhaiskasvatustoimen organisaation perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 615 Kaupunginjohtaja/2

V Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen ja kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 616 Kaupunginjohtaja/3

Taidemuseon esitys, määrärahan hakeminen Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen loppuunsaattamiseen. (pdf) (html)

Liite 1


§ 617 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Lallukantien ja Ranckenintien uuden asuntoalueen esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 618 Kaupunginjohtaja/5

Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)


§ 619 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat kunnallisvaaleissa 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 620 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnallisvaaleissa 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 621 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 622 Kaupunginjohtaja/9

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 623 Kaupunginjohtaja/10

Selvitys palvelualoitekäytännöstä Helsingin kaupungissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 624 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 625 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 626 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: katukulttuuria piristävien katuyrittäjien myyntipaikat (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 627 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kulosaaren metroaseman muutostöiden hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 628 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Palveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 629 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Rakentamispalvelun (Staran) logistiikan osaston yksikön johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 630 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 631 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin lausunto Kumpula-seura ry:n Vallilanlaaksoa koskevasta rakennussuojeluesityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 632 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 633 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 634 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Muutos työllistämistoimikunnan pysyviin asiantuntijoihin (pdf) (html)


§ 635 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan (pdf) (html)


§ 636 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Lakkautettavat vakinaiset virat 21.5.2012 lukien (pdf) (html)

Liite 1


§ 637 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon toivomusponsi: Uuden nuorisolain mukainen hallintokuntien välinen yhteistyö nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 638 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi: Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjien ja alueen asukkaiden huomioimisesta talojen käytön suunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 639 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04