Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 14.05.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 570 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 571 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 572 Kaupunginjohtaja/1

V Vuoden 2012 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 573 Kaupunginjohtaja/2

V Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)


§ 574 Kaupunginjohtaja/3

V Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 575 Kaupunginjohtaja/4

V Kiinteistölautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)


§ 576 Kaupunginjohtaja/5

V Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 577 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Oulunkylän kortteleiden nro 28218, 28236, 28237, 28239 - 28243, 28272, 28275 - 28287, 28289 - 28291 ym. alueiden (Maunulan eteläosa) asemakaavan muuttaminen (nro 12025) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 578 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 579 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Helsingin palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikön perusparannus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 580 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Ammattiopetuksen lisätilojen rakentaminen Meritaloon, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 581 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V Taka-Töölön tontin 480/4 (Töölön kirkko) ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12059) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 582 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Palvelusetelikokeilun jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 583 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta vuodelta 2011 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 584 Kaupunginjohtaja/4

Harmaan talouden seurantaraportti 4-2011 (pdf) (html)

Liite 1


§ 585 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja asuntotuotantotoimistolle Kalasatamassa, Vartiokylässä, Mellunkylässä ja Viikissä sijaitsevien alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 586 Kaupunginjohtaja/6

Selvitys palvelualoitekäytännöstä Helsingin kaupungissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 587 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 588 Kaupunginjohtaja/8

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille (pdf) (html)

Liite 1


§ 589 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 590 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 591 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakennusviraston palveluosaston alueidenvalvontapäällikön tehtävän muuttaminen viraksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 592 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 593 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Oulunkylän eräiden tonttien määrääminen rakennuskieltoon (nro 12123) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 594 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Sakarinmäen koulun laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 595 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Selvitystyöraportti kaupungin teknisen alan virastojen yhteisestä tilahankkeesta (pdf) (html)


§ 596 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin lausunto Kumpula-seura ry:n Vallilanlaaksoa koskevasta rakennussuojeluesityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 597 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Poikkeamishakemus (Sörnäinen; Hakaniemenranta 11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 598 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 599 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi: kulttuuritilaisuuksiin pääseminen kuljetuspalvelujen avulla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Valtuutettu Antti Valppaan toivomusponsi: etsivä vanhustentyö Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 601 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 602 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön Marianna Kajantien virasta eroaminen (pdf) (html)


§ 603 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04