Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
18 / 07.05.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 548 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 549 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 550 Kaupunginjohtaja/1

V Strategiaohjelman 2013-2016 valmistelun lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 551 Kaupunginjohtaja/2

V Lainan myöntäminen Nuorisojääkenttä Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 552 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Taka-Töölön tontin 480/4 (Töölön kirkko) ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12059) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 553 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Taka-Töölön korttelin 14490 ja vesi-, ym. alueiden (Toivo Kuulan puisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11961) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 554 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Länsisataman kortteleiden nro 20080 ja 20081 ym. alueiden (Lapinlahden sairaala-alue) asemakaavan hyväksyminen ja suojaviheralueen asemakaavan muuttaminen (nro 12046) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 555 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 556 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 557 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 558 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponsi kunnallisen tiedonvälityksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 559 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 560 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 561 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 562 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Vt Laura Kolben toivomusponsi: Pienimuotoisen ravintola- ym. toiminnan harjoittamista rajoittavien esteiden vähimmäistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 563 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto yleissuunnitelmasta Kehä I (mt 101) välillä Länsiväylä (kt 51) - Karhusaarentie (mt 1142), Espoo (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 564 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 565 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston yliarkkitehdille osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta ja yliarkkitehdin viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 566 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 567 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 568 Kaupunginjohtaja/8

Iltakouluasia: Selvitys palvelualoitekäytännöstä Helsingin kaupungissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 569 Kaupunginjohtaja/9

Iltakouluasia: Aluerakentamisprojektien tilannekatsaus 2012 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04