Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 16.04.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 368 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 369 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 370 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Sipoon kunnan omistamien kiinteistöjen ostaminen Östersundomista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V Palvelusetelikokeilun jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle (pdf) (html)

Liite 1


§ 373 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle aaltoilumittauksia ja aaltomallilaskelmia sekä pohjatutkimuksia varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 374 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2012 vuosilomien vahvistaminen lomakautena (pdf) (html)


§ 375 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 11.4.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 376 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 377 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 378 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle metroliikenteen sääntelyä koskevasta kantelusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 380 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 381 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04