Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
14 / 10.04.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 342 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 343 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 344 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginhallituksen varajäsenen sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 345 Kaupunginjohtaja/2

V Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)


§ 346 Kaupunginjohtaja/3

V Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 347 Kaupunginjohtaja/4

V Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2011 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 348 Kaupunginjohtaja/5

V Lähetekeskustelu kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja demokratian vahvistamista koskevasta hankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Haagan tonttien 29128/3 ja 29129/5 sekä katu- ja puistoalueiden (Kuusamakujan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12074) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)§ 352 Stadsdirektören/3

Val av ledamot i valberedningskommittén (pdf) (html)§ 352 Kaupunginjohtaja/3

Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 353 Kaupunginjohtaja/4

Esitys oikeusministeriölle kunnallisia kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (pdf) (html)


§ 354 Kaupunginjohtaja/5

Hoitoketjun sujuvoittamiseen tarkoitetun määrärahan kohdentaminen (pdf) (html)


§ 355 Kaupunginjohtaja/6

Lausunto valtiovaltiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen pyöräilyn edistämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 358 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 359 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 360 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Poikkeamishakemus (Sörnäinen, Haapaniemenkatu 7-9 A) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 361 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Outi Ojalan toivomusponsi: Työryhmän perustaminen vuokralaisdemokratiasäännön ja menettelyohjeiden kehittämiseksi (pdf) (html)


§ 362 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakassopimus (pdf) (html)

Liite 1


§ 363 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kruununhaan tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12112) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Östersundomin yhteinen yleiskaavaluonnos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 366 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 367 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04