Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
13 / 02.04.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 319 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 320 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 321 Kaupunginjohtaja/1

V Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlapäätös (pdf) (html)


§ 322 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Lauttasaaren tontin 31134/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12021) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Kaupunginjohtaja/3

Lähiöprojektin projektisuunnitelma kaudelle 2012-2015 ja toimintakertomus 2011 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 325 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen pyöräilyn edistämiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 326 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 28.3.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 327 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 328 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 329 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Energiansäästöneuvottelukunnan jäsenmuutokset vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 330 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykerajoista ja lippujen hinnoitteluperiaatteista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 332 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kruununhaan tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12112) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin liittyminen Cities for cyclists -järjestöön (pdf) (html)

Liite 1


§ 334 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Östersundomin yhteinen yleiskaavaluonnos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 336 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntömuutos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 338 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Paikallinen virkaehtosopimus terveyskeskuksen terveysasemaosaston avosairaanhoidon yksiköissä työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 339 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 340 Kaupunginjohtaja/8

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpanon seuranta (pdf) (html)

Liite 1


§ 341 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Iltakouluasia: Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -aiesopimuksen valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04