Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
12 / 26.03.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 295 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 296 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 297 Kaupunginjohtaja/1

V Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Rakentamispalvelun (Stara) Jätkäsaaren työtukikohdan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Kruununhaan tontin 4/4 (Lampan talo) asemakaavan muuttaminen (nro 12094) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Kaupunginjohtaja/3

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettava palkkio (pdf) (html)

Liite 1


§ 301 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 302 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2013 - 2015 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 304 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 305 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykerajoista ja lippujen hinnoitteluperiaatteista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakentamispalvelun logistiikan yksikön johtajan avoimen viran hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 308 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Laajasalon Borgströminmäen asemakaava-asiassa (nro 12000) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Helsingin Seurakuntayhtymän kanssa (Arabianranta, tontit 23100/61 ja 74) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Poikkeamishakemus (Vartiokylä, Ison-Antintie 8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 311 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Osto-option sisällyttäminen asuntotontin vuokrasopimukseen (Kalasatama, tontti 10585/16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Osto-option sisällyttäminen vuokrasopimukseen (Toukola, Arabianranta, tontti 23100/47) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 314 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 315 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin henkilöstöraportti 2011 (pdf) (html)

Liite 1


§ 316 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston välinen yhteistyösopimus vuodelle 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 317 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle koskien Helsingin kaupungin menettelyä sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmia koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 318 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04