Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 19.03.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 270 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 271 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 272 Kaupunginjohtaja/1

V Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 273 Kaupunginjohtaja/2

V Lähetekeskustelu Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä ja kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Kaupunginjohtaja/3

V Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 275 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kruununhaan tontin 4/4 (Lampan talo) asemakaavan muuttaminen (nro 12094) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Kampin tonttien 64/5, 15 - 17 ja 24 (Forumin kauppakeskus ja Amos Andersonin museo) asemakaavan muuttaminen (nro 12071) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Haagan peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Eron myöntäminen kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikölle (pdf) (html)


§ 279 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Eron myöntäminen nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikölle eläkkeelle siirtymisen vuoksi (pdf) (html)


§ 280 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 14.3.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 281 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 282 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 283 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesialueen ruoppaamista Eläintarhanlahdella koskevasta hakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 285 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Osto-oikeuden sisällyttäminen asuntotontin vuokrasopimukseen (Kalasatama, tontti 10585/16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Osto-option sisällyttäminen vuokrasopimukseen (Toukola, Arabianranta, tontti 23100/47) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Maankäyttösopimus Valion eläkekassan kanssa (asemakaava nro 11933) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 289 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 291 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen uusiminen Urheiluhallit Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 292 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen uusiminen Tapanilan Urheilutalosäätiön kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 293 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen uusiminen Nuorisojääkenttä Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 294 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04