Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
10 / 12.03.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 252 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 253 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 254 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Katajanokan tontin 161/3 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12058) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Kaupunginjohtaja/3

Eläintarhan johtokunnan virkamatka Ranskaan 3.-6.5.2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2013 - 2015 laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 257 Kaupunginjohtaja/5

Edustajien nimeäminen kuntauudistuksen aluekierroksen Kuntauudistusseminaariin 21.3.2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 259 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 260 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Energiansäästöneuvottelukunnan jäsenmuutokset vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 261 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsinki kaikille -projektin loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 262 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta (Melkinlaituri ja Saukonlaituri) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 264 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 265 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Vt. Terhi Mäen toivomusponsi: yhteistyö sekä palvelujen kehittäminen yhdessä henkilöstön ja vanhempien kanssa (pdf) (html)


§ 266 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Vt. Terhi Mäen toivomusponsi: sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä määrä (pdf) (html)


§ 267 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 268 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kantelusta koskien taidemuseon johtajan osallistumista Guggenheim-Helsinki hankkeeseen (pdf) (html)


§ 269 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04