Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
08 / 27.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 203 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 204 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 205 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Laajasalon kortteleiden nro 49177 - 49179 ym. alueiden (Kaitalahden eteläosa) asemakaavan muuttaminen (nro 12016) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Kaupunginjohtaja/3

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Kaupunginjohtaja/4

Helsinki-mitalin valmistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 208 Kaupunginjohtaja/5

Edustajien nimeäminen kuntauudistuksen aluekierroksen Kuntauudistusseminaariin 21.3.2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 209 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin kaupungin eroaminen GCD -yhdistyksestä ja liittyminen WeGo- järjestöön (pdf) (html)


§ 210 Kaupunginjohtaja/7

Palvelustrategia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 15.2.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 212 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 213 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 214 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Vt Mirka Vainikan toivomusponsi lakanakäsipyyhkeiden käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 215 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Vt Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi: Toimintatapojen ekologisuus ym. Palmian strategisessa suunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 217 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 218 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Keski-Pasilan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän yhteistyösopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen ja liikenneviraston kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Tontin 22392/1 varaaminen Vallilasta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Länsi-Käpylän kortteleiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12111) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Poikkeamishakemus (Kallio, Pitkänsillanranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 222 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 223 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Terveystoimen johtosääntömääräystä koskeva korkeimman hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)

Liite 1


§ 224 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaalivirastossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevista menettelytavoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04