Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 20.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 177 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 178 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 179 Kaupunginjohtaja/1

V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 180 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vuokrausperusteet Myllypuron tontin 45143/3 lisärakentamisoikeudelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Taka-Töölön puistoalueiden sekä korttelin 468 osan ja katu- ja puistoalueiden maanalaisten tilojen (Töölönkadun pysäköintilaitos) asemakaavan muuttaminen (nro 12032) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Tapaninkylän tonttien 39067/13 ja 39068/12 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12044) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunginjohtaja/3

Harmaan talouden seurantaraportti 3-2011 (pdf) (html)

Liite 1


§ 185 Kaupunginjohtaja/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle voimalinjan siirtoa varten välillä Hanasaari-Kulosaari (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 186 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 15.2.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 187 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 188 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 189 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 190 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Pelaajan palkitseminen Slovakiassa järjestettyjen jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista (pdf) (html)

Liite 1


§ 191 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 192 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Käpylän eräiden kortteleiden (Olympiakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12103) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Käpylän eräiden kortteleiden ja tonttien (Kisakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12105) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Toimitilatontin varaaminen YIT Rakennus Oy:lle, Käpylän tontti 25877/6 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Teollisuustontin ja siihen liittyvän alueen varaaminen Tattariharjusta Stena Recycling Oy:lle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Elina Moision toivomusponsi: Asemakaavamääräykset tonttikohtaisista polkupyöräpaikoista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi: Kaupungin vuokra-asuntokannan monipuolisuuden säilyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi: Tonttien varaaminen ARA-vuokra-asuntotuotantoon tasapuolisesti kaikilta alueilta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Kunnallistekniikan rakentamisen aikatauluttaminen kaavojen vahvistumiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi: Ryhmärakennushankkeiden edistäminen ja suosiminen tontinvarauksissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 202 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04