Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
06 / 13.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 154 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 155 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 156 Kaupunginjohtaja/1

V Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 157 Kaupunginjohtaja/2

V Kaupunginjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)


§ 158 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 159 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Taka-Töölön puistoalueiden sekä korttelin 468 osan ja katu- ja puistoalueiden maanalaisten tilojen (Töölönkadun pysäköintilaitos) asemakaavan muuttaminen (nro 12032) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Tapaninkylän tonttien 39067/13 ja 39068/12 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12044) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Kaupunginjohtaja/3

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelma (TA1 04 02) (pdf) (html)

Liite 1


§ 162 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Energian Konsernipalvelut -toiminnon johtajan tehtävän muuttaminen viraksi (pdf) (html)


§ 163 Kaupunginjohtaja/5

Hallintokantelu rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimista sotainvalidien kesämaja-asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 164 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 165 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 166 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 167 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Viran nimikkeen muuttaminen henkilöstökeskuksen henkilöstövoimavaraosastolla (pdf) (html)


§ 168 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Helsingin kaupungin tupakoinnin kieltoa koskevaan kanteluun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 169 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 170 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi: Liikuntavammaisten ja ikäihmisten kulkuyhteydet puistoon ja Kansallisteatteriin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Östersundom-toimikunnan uusien varajäsenten nimeäminen toimikaudeksi 2011-2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 172 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Rysäkarin (Ulkosaarten kaupunginosassa) määrääminen rakennuskieltoon (nro 12102) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kirjasto 10:n Postitalon tilojen jatkovuokraus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Poikkeamishakemus (Kulosaari, Rantatöyry 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 175 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 176 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04