Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
05 / 06.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 116 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 117 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 118 Kaupunginjohtaja/1

V Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13


§ 119 Kaupunginjohtaja/2

V Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 120 Kaupunginjohtaja/3

V Kj / Vt Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisivapaasta Helsingistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Kaupunginjohtaja/4

V Kj / Vt Heidi Ekholm-Talaksen aloite palveluntarjoajan tausta- ja luottotietojen tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Kaupunginjohtaja/5

V Kj / Vt Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Kaupunginjohtaja/6

V Sj / Vt Sari Näreen aloite luottamus- ja työsuhteisten oikeusturvan parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Kaupunginjohtaja/7

V Sj / Vt Sanna Hellströmin aloite adoptiolasten vanhempien oikeudesta vanhempainvapaaseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Kaupunginjohtaja/8

V Sj / Vt Tarja Tenkulan aloite koskien Siltamäen liikuntapuiston parkkipaikan laajennusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Kaupunginjohtaja/9

V Sj / Vt Päivi Lipposen aloite selvityksen tekemisestä maauimalan perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Kaupunginjohtaja/10

V Kaj / Vt Tarja Tenkulan aloite asukastilojen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Kaupunginjohtaja/11

V Kaj / Vt Pauli Leppä-ahon aloite Hitas-järjestelmän muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Kaupunginjohtaja/12

V Kaj / Vt Ville Ylikahrin aloite selvityksen tekemisestä Länsiväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Kaupunginjohtaja/13

V Stj / Vt Lasse Männistön aloite kotihoidon palveluntuotannon tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Kaupunginjohtaja/14

V Eron myöntäminen sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataiselle (pdf) (html)


§ 132 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Hermannin tontin 21007/6, kortteleiden nro 21016 ja 21017, tontin 21021/2 sekä puisto- ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12047) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Oulunkylän korttelin 28312 osan asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 28303/6, 7, 11 ja 21 ym. alueiden (Hirsipadontien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12045) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Lauttasaaren tontin 31134/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12021) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Kaupunginjohtaja/3

Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Kaupunginjohtaja/4

Nuorten palkkaaminen kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyviin ja muihin tehtäviin, hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö (pdf) (html)


§ 138 Kaupunginjohtaja/5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Oulussa 13.-14.3.2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 1.2.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 140 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 141 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 142 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 143 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Tasa-arvosuunnitelman 2009-2011 jatkaminen ja päivitysosuuden hyväksyminen vuodelle 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 144 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Virkojen perustaminen opetusvirastoon 1.8.2012 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Oulunkylän tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Sivistys- ja henkilöstötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 147 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponsi: Kiertoliittymä Kallvikintiellä liikerakennuksen aloittaessa toimintansa (pdf) (html)


§ 148 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 149 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Liittyminen SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n jäseneksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle annettava selvitys yhteydensaannista terveyskeskukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Kaupunginjohtaja/7

Iltakouluasia: Tapahtumien supervuosi 2012 ja tapahtumien vaikuttavuus (pdf) (html)


§ 152 Kaupunginjohtaja/8

Iltakouluasia: Palvelustrategia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Iltakouluasia: Helsingin korkean rakentamisen periaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04