Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
04 / 30.01.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 80 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 81 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 82 Kaupunginjohtaja/1

V Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 83 Kaupunginjohtaja/2

V Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Kaupunginjohtaja/3

V Kj / Vt Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisivapaasta Helsingistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 85 Kaupunginjohtaja/4

V Kj / Vt Heidi Ekholm-Talaksen aloite palveluntarjoajan tausta- ja luottotietojen tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Kaupunginjohtaja/5

V Kj / Vt Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Kaupunginjohtaja/6

V Sj / Vt Sari Näreen aloite luottamus- ja työsuhteisten oikeusturvan parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 88 Kaupunginjohtaja/7

V Sj / Vt Sanna Hellströmin aloite adoptiolasten vanhempien oikeudesta vanhempainvapaaseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 89 Kaupunginjohtaja/8

V Sj / Vt Tarja Tenkulan aloite koskien Siltamäen liikuntapuiston parkkipaikan laajennusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Kaupunginjohtaja/9

V Sj / Vt Päivi Lipposen aloite selvityksen tekemisestä maauimalan perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Kaupunginjohtaja/10

V Kaj / Vt Tarja Tenkulan aloite asukastilojen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Kaupunginjohtaja/11

V Kaj / Vt Pauli Leppä-ahon aloite Hitas-järjestelmän muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Kaupunginjohtaja/12

V Kaj / Vt Ville Ylikahrin aloite selvityksen tekemisestä Länsiväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Kaupunginjohtaja/13

V Stj / Vt Lasse Männistön aloite kotihoidon palveluntuotannon tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Vuosaaren kortteleiden nro 54340 - 54346 ja korttelin nro 54202 osan ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja korttelin nro 54202 ym. alueiden (Kallahdenniemi) asemakaavan muuttaminen (nro 11970) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen Kansainvälisen Designsäätiön 2012 Helsingin rahoitusosuuden kattamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 97 Kaupunginjohtaja/4

Talousarviokohtiin 1 35 ja 2 42 liittyvien eräiden laskujen hyväksyminen (pdf) (html)


§ 98 Kaupunginjohtaja/5

Eron myöntäminen kehittämispäällikkö Markus Härkäpäälle (pdf) (html)


§ 99 Kaupunginjohtaja/6

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Oulussa 13.-14.3.2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 100 Kaupunginjohtaja/7

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Kaupunginjohtaja/8

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma 2012-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 103 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 104 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Energiansäästöneuvottelukunnan jäsenmuutokset kaudelle 2011 - 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 105 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 (pdf) (html)

Liite 1


§ 106 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Tattarisuon teollisuusalue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 109 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset 2012 - 2013 (pdf) (html)


§ 110 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 111 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Laajasalon Stansvikin alueen asemakaava-asiassa (nro 11960) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kalasataman tontin 10581/1 varauksen jakaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Asuntotonttien varaaminen asuntotuotantotoimikunnalle kaupungin eri alueilta ja Verkkosaaren kortteleiden varaaminen kumppanuuskaavoitukseen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 115 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04