Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
03 / 23.01.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 55 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 56 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 57 Kaupunginjohtaja/1

V Eräiden vuoden 2011 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, erään toimintakatteen vahvistaminen, määrärahojen siirtäminen ja eräiden määrärahojen käyttötarkoitusten muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16


§ 58 Kaupunginjohtaja/2

V Vuonna 2011 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2012 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Tontin 28324/2 myyminen Asunto Oy Helsingin Kuusihoville sekä vuokraus- ja osto-optiopäätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen virkasuhteen päättyminen (pdf) (html)


§ 61 Kaupunginjohtaja/4

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 62 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Helsingin teatterisäätiölle (pdf) (html)


§ 63 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma 2012-2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 64 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen valmisteluun (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 18.1.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 66 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 67 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 68 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Pelastuskomentajan avoimen viran määräaikaisen hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Esitys Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran liittymisestä eräiden yhdistysten jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 71 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Henkilöstötoimikunnan aloitejaoston lakkauttaminen ja Helinä idea- ja innovointialustan käyttöönotto (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 72 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Liikuntatoimen kokonaisselvityksen loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 74 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Asuntotonttien varaaminen asuntotuotantotoimikunnalle kaupungin eri alueilta ja Verkkosaaren kortteleiden varaaminen kumppanuuskaavoitukseen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Poikkeamishakemus (Taka-Töölö, Mannerheimintie 78) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 76 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Esitys Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle Helsingin eteläisen kantakaupungin joukkoliikenteen kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 78 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi: Matalan kynnyksen palveluja nuorille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04