Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
02 / 16.01.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 33 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 34 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 35 Kaupunginjohtaja/1

V Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 2


§ 36 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kaarelan puisto-, lähivirkistys-, vesi-, urheilu- ja virkistysalueiden (Malminkartanon liikuntapuisto ja Kaarelan talli) asemakaavan muuttaminen (nro 11995) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 37 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Liikuntatoimen kokonaisselvityksen loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Tontin 28324/2 myyminen Asunto Oy Helsingin Kuusihoville sekä vuokraus- ja osto-optiopäätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Kaarelan tontin 33037/3 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Vuosaaren Aurinkolahden tontin 54286/2 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Kaupunginjohtaja/3

Vt Pekka Saarnion toivomusponsi: Yhteistyö valtiovallan kanssa läpinäkyvän tulojen rekisteröimisjärjestelmän toteuttamisesta harmaan talouden torjumiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 42 Kaupunginjohtaja/4

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)

Liite 1


§ 43 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 44 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 45 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Esitys Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran liittymisestä eräiden yhdistysten jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 48 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Paikallinen sopimus perhepäivähoitajien KVTES:n liitteestä 12 poikkeavista palvelussuhteen ehdoista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 49 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 50 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston asemakaavapäätöksestä (nro 11910) tehdystä valituksesta, Laajasalo, Koirasaarentie välillä Hopeakaivoksentie - Tahvonlahti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Esitys Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle Helsingin eteläisen kantakaupungin joukkoliikenteen kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmän uudistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 54 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04