Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
01 / 09.01.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/1

V Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2012 (pdf) (html)


§ 4 Kaupunginjohtaja/2

V Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 5 Kaupunginjohtaja/3

V Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 6 Kaupunginjohtaja/4

V Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 7 Kaupunginjohtaja/5

V Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 8 Kaupunginjohtaja/6

V Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Kaupunginjohtaja/7

V Päivitetty Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

V Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 11 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V Kluuvin katualueen ja katuaukion, tason -11.0 yläpuolinen tila (Asematunneli, Rautatientorin metroaseman lippuhalli) asemakaavan muuttaminen (nro 11982) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 12 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V Asematunnelin tilojen uudet vuokrausperusteet ja nykyisen maanvuokrasopimuksen jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V Viikinmäen asuntotonttien vuokrausperusteet (tontit 36117/1 ja 3, 36119/1 ja 3, 36120/3, 36121/2, 36263/1 sekä 36264/1 ja 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V Pitäjänmäen tonttien 46025/13 ja 14 vuokraus- ja myyntiperusteet, tontin 46025/13 varaaminen ja Pohjois-Haagan korttelin 29154 varauksen jatkaminen Peab Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2012 talousarvion kohdalle 1 39 05, yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 16 Kaupunginjohtaja/4

Vt Tea Vikstedtin toivomusponsi: EU:n hankintadirektiivin tulkitseminen ja markkinaoikeuskäytäntö EU:n jäsenmaissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 17 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 18 Kaupunginjohtaja/6

Demokratia-ryhmän loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 20 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 21 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän uusitun perussopimuksen allekirjoittaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakentamispalvelun logistiikan yksikön johtajan eroanomus yksikön johtajan virasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Rakentamispalvelun itäisen kaupunkitekniikan yksikönjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 25 Sivistys- ja henkilöstötoimi/1

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien kaupunginvaltuuston 17.2.2010 vt Emma Karin koulujen kasvisruokapäivästä tehdystä aloitteesta koskevaa valitusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 26 Sivistys- ja henkilöstötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 27 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Munkkisaaren määrääminen rakennuskieltoon (nro 12096) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Määräalojen varaaminen Tapanilasta hevostallitoiminnan suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Pitäjänmäen Valimontien maankäyttösopimusten korvausten maksuehdon tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Wavulinintie 3:n kanssa, tontti 31112/10, (nro 12064) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04