Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 25.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 10.6.2020, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)


Asia/3

V 10.6.2020, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva hallintosäännön muutos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

V 10.6.2020, Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

V 10.6.2020, Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

V 10.6.2020, Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

V 10.6.2020, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2020 (pdf) (html)


Asia/9

Lainan myöntäminen Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiölle ja Munkkiniemen koulutussäätiö sr:lle (pdf) (html)

Liite 1

Munkkiniemen Yhteiskoulu hakemus

Liite 2

KYMP lausunto


Asia/10

Alueen varaaminen Malmin Longinojalta WasaGroup Oy:lle liikuntakeskuksen suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Alkuperäinen suunnitteluvaraushakemus 20.9.2019

Liite 2

Päivitetty suunnitteluvaraushakemus 16.4.2020

Liite 3

Hankkeen perustietolomake

Liite 4

Luisteluareenan esittely

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Lausunto Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 -ehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/12

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Lausunto oikeusministeriölle usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään (pdf) (html)

Liite 1

Oikeusministeriön lausuntopyyntö

Liite 2

Liite 3

Utredning om antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:04