Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
05 / 10.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 26.2.2020, Vuoden 2019 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


Asia/3

V 26.2.2020, Käyttötalouden eräiden määrärahojen siirtäminen ja erään investointimäärärahan siirtäminen vuoden 2020 talousarviossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/4

V 26.2.2020, Eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kasvatus- ja koulutuslautakunta_12112019

Liite 2

Kaupunginkanslia_29012020

Liite 3

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020

Liite 4

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_27012020

Liite 5

Kaupunkiympäristölautakunta_ 08102019

Liite 6

Kaupunkiympäristölautakunta_26112019

Liite 7

Sosiaali- ja terveyslautakunta_Apotti_19112019

Liite 8

Sosiaali-_ja terveyslautakunta_19112019


Asia/5

V 26.2.2020, Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset


Asia/6

V 26.2.2020, Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 28.1.2020


Asia/7

V 26.2.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 5.2.2020


Asia/8

V 26.2.2020, Hermannin rantatien asemakaava ja asemakaavan muutos (12578) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

V 26.2.2020, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin organisaatioiden johtamiseen liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

V 26.2.2020, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

V 26.2.2020, Valtuutettu Mikko Särelän aloite Helsinginkadun asemasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Vuoden 2019 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020


Asia/13

Kaksikielisyystoimikunnan selvitys 2017-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Kaksikielisyystoimikunnan raportti 14.5.2019

Liite 2

Tvåspråkighetskommitténs rapport 14.5.2019

Liite 3

Liite-Bilaga 1

Liite 4

Liite-Bilaga 2

Liite 5

Liite-Bilaga 3

Liite 6

Liite-Bilaga 4

Liite 7

Liite-Bilaga 5

Liite 8

Liite-Bilaga 6

Liite 9

Liite-Bilaga 7


Asia/14

Oikaisuvaatimus virkasuhteen irtisanomista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Irtisanomispäätös

Liite 2

SRS 191118 Selvityspyyntö (002)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 23

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 26

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 28

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 29

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)


Asia/16

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Ruoholahden Ankkurin kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12597 (Länsisatama, Ruoholahti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Uudenmaan, pääkaupunkiseudun ja Helsingin sote-erillisselvityksen loppuraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaväkivaltaan puuttumisesta


Asia/19

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi seurata lentämistä koskeviin ohjeistuksiin ja käytäntöihin tehtävien muutosten vaikutuksia lentäen tehtävän työmatkustamisen määrään (pdf) (html)


Asia/20

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi ympärivuorokautisen hoidon kilpailutuksesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/21

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun palkinto- ja järjestämiskustannukset (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:04