Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 30.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1144 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1145 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1146 Kaupunginjohtaja/1

V 9.12.2015, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1147 Kaupunginjohtaja/2

V 9.12.2015, Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1148 Kaupunginjohtaja/3

V 9.12.2015, Selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1149 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 9.12.2015, Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1150 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 9.12.2015, Länsisataman korttelin 20262 osan tontista 1 ja korttelin 20263 osan tontista 1 sekä satama- ja vesialueen asemakaavan muuttaminen (Jätkäsaari, Atlantinkaaren alue nro 12331) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1151 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 9.12.2015, Länsisataman osaa korttelista 20262 sekä satama- ja katualueita koskevan asemakaavan muuttaminen (Jätkäsaaren liikuntapuiston alue, nro 12277) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1152 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 9.12.2015, Munkkiniemen korttelin 30080 tonttien 3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (Kuusisaari, nro 12268) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1153 Kaupunginjohtaja/3

Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n lainojen lyhennysvapaan myöntäminen ja laina-ajan pidentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1154 Kaupunginjohtaja/4

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)


§ 1155 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 1156 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettyjen määrärahojensiirtäminen ja määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 1157 Kaupunginjohtaja/7

Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 1157 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i valberedningskommittén (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 1158 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 25.11.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1159 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1160 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1161 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1162 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Kallahden kainalon uimarannan ulkoilutien valaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1163 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1164 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1165 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1166 Sivistystoimi/1

Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmämuistiosta 2015:16 koskien nuorisolain uudistamista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1167 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1168 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:04