Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
38 / 02.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1022 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1023 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1024 Kaupunginjohtaja/1

V 11.11.2015, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1025 Kaupunginjohtaja/2

V 11.11.2015, Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1026 Kaupunginjohtaja/3

V 11.11.2015, Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1027 Kaupunginjohtaja/4

V 11.11.2015, Vuoden 2016 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1028 Kaupunginjohtaja/5

V 11.11.2015, Vuoden 2016 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1029 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 11.11.2015, Oulunkylän, Metsälän tontin 28264/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12345, Krämertintie 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1030 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 11.11.2015, Munkkivuoren korttelin 30103 tontti 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12334, Ulvilantie 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1031 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen kokoontuminen vuonna 2016 (pdf) (html)


§ 1032 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyyn annettuun ennakkosuostumukseen liittyvä täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1033 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeudellinen avustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1034 Kaupunginjohtaja/6

Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveysviraston pääluottamusmiesten oikaisuvaatimus tulospalkkioasiassa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1035 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1036 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1037 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1038 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1039 Sivistystoimi/1

Oikaisuvaatimus Korkeasaaren eläintarhan johtokunnan päätöksestä koskien ravintola- ja kioskitoiminnan tilojen vuokraamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1040 Sivistystoimi/2

Työllistämistoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1041 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1042 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen Myllypuron kampuksen toteuttamista ja omistamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1043 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1044 Kaupunginjohtaja/9

Iltakouluasia: Helsingin ilmastopolitiikka (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1045 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Iltakouluasia: Apotti-hankkeen tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:04