Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
28 / 24.08.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 753 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 754 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 755 Kaupunginjohtaja/1

V 9.9.2015, Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 756 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 9.9.2015, Eron myöntäminen Helsingin kaupungin tukkutorin toimitusjohtajalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 757 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 9.9.2015, Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 758 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 9.9.2015, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 759 Sivistystoimi/1

V 9.9.2015, Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 760 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto Valtakunnanvoudinvirastolle ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä mietinnöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 761 Kaupunginjohtaja/4

Osasairauslomalla olevan henkilön palkka (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 762 Kaupunginjohtaja/5

Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 763 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton tilapäinen laajentaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 764 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 765 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 766 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 767 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 767 Social- och hälsovårdsväsendet/1

Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2016-2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 768 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 769 Sivistystoimi/1

Kaupungin liittyminen RFID-lab Finland ry:n jäseneksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 770 Sivistystoimi/2

Nuorisoasiainkeskuksen neljän osastopäällikön viran julistaminen uudelleen haettavaksi (pdf) (html)


§ 771 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 772 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 773 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture-local-jäsenyys Helsingin 3D-tietomallityöhön (pdf) (html)

Liite 1

OGC_Helsinki Membership Agreement


§ 774 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Vallilan eräiden korttelien ja tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12354, Vallilan teollisuusalueen Sturenkadun pohjoispuolinen alue) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 775 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:04