Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 11.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 27.11.2019, Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12576) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

V 27.11.2019, Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 19.9.2019, Vantaan kaupunki

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

V 27.11.2019, Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

V 27.11.2019, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kaupunginvaltuuston kokousten tulkkauksesta viittomalla (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

V 27.11.2019, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

V 27.11.2019, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

V 27.11.2019, Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

V 27.11.2019, Valtuutettu Jussi Niinistön aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

V 27.11.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

V 27.11.2019, Valtuutettu Fatim Diarran aloite muovin keräysastioista Helsingin puistoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

V 27.11.2019, Valtuutettu Kati Juvan aloite koristepensaiden ja puistopuiden kartoittamisesta ja nimeämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

V 27.11.2019, Valtuutettu Björn Månssonin aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

V 27.11.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen kitkemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

V 27.11.2019, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite pienten koululaisten iltahoidosta vuorotyöläisten lapsille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

V 27.11.2019, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta yläkouluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

V 27.11.2019. Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden kulttuurikäytävän jatkeeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

V 27.11.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

V 27.11.2019, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä leikkipuistoruokailussa (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

V 27.11.2019, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Tasa-arvotoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.10.2019


Asia/22

Päiväkoti Honkasuon uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kuivan maan matonpesupisteestä Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/25

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Kaupunginvaltuuston 6.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/27

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07