Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
29 / 05.08.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 28.8.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia


Asia/3

V 28.8.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 11.6.2019 kasvatus- ja koulutuslautakunnasta


Asia/4

V 28.8.2019, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/5

V 28.8.2019, Kallion Siltasaarenportin asemakaavan muutos (nro 12543) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n osakkeiden merkintähinnan maksaminen (pdf) (html)CENTRALFÖRVALTNINGEN


Asia/8

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2020–2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Begärande om utlåtande 29.5.2019, bilagor

Bilaga 3KESKUSHALLINTO


Asia/8

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyyntö 29.5.2019, liitteet

Liite 3


Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07