Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 11.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 27.2.2019, Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

V 27.2.2019, Vuoden 2018 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Kansliapäällikön kirje 29.1.2019

Liite 2

Staran toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Liite 3

Toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Liite 4

Liite 5

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Asia/4

V 27.2.2019, Kluuvin asema-aukio 2 (Sokos) asemakaavan muutos (nro 12425) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

V 27.2.2019, Kallion ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

V 13.3.2019, Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen Helsingin kaupungin osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

V 13.3.2019, Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

V 27.2.2019, Valtuutettu Petra Malinin aloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Tapanilan Urheilutalosäätiön maanvuokrasopimuksen korjaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Helsingin Mailapelikeskuksen maanvuokrasopimuksen korjaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivoiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Helsingin kaupungin liittyminen International Biennial Associationin (IBA) jäseneksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi nuorten mielenterveysongelmissa auttavasta chat-linjasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Elina Moision aloite toipumiskoulun rakentamisesta sisäilmasta sairastuneille lapsille ja opettajille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Vattuniemen alueelle tehtävästä palvelujen kokonaissuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
02.03.2018 15:07