Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
49 / 17.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 16.1.2019, Fallkullan tilan asemakaavan muutos (nro 12479) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuodeksi 2019 (pdf) (html)


Asia/4

Asuntotonttien varaaminen Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten (Vuosaari, Kurkimoisio) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Urban Garden -konsepti

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Helsingin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen rakentamista varten vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarviokohdasta projektialueiden kadut ja määrärahojen siirrot eri talousarvioalakohtien välillä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Avustuskuulutus

Liite 2

Liite 2. Kaupunginhallituksen yleisavustukset vuonna 2019 yhteenveto

Liite 3

Liite 3. Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Liite 4

Liite 4. Kaupunginhallitukselle osoitetut avustushakemukset vuodelle 2019


Asia/10

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan yhtiön perustaminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Kaupunginvaltuuston 12.12.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07