Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
43 / 12.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 693 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 694 Asia/2

V 28.11.2018, Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajan valinta ja maa-alueiden luovuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 695 Asia/3

V 28.11.2018, Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 696 Asia/4

V 28.11.2018, Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi (pdf) (html)


§ 697 Asia/5

V 28.11.2018, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhuspalvelujen nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 698 Asia/6

V 28.11.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite puhtaasta sisäilmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 699 Asia/7

V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupungin sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen selvittämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 700 Asia/8

V 28.11.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta (pdf) (html)


§ 701 Asia/9

V 28.11.2018, Valtuutettu Tuula Haataisen aloite nuorten kasvaneeseen asunnottomuuteen puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 702 Asia/10

V 28.11.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Hekan vuokrantasausjärjestelmän vaikutusten arvioimisesta ja järjestelmän sitomisesta Kelan määrittämiin kohtuullisiin asumismenoihin (pdf) (html)


§ 703 Asia/11

V 28.11.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite, väärinkäytösten tietoon saattaminen eli ns. whistleblower-ohjeistus (pdf) (html)

Liite 1


§ 704 Asia/12

V 28.11.2018, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin työnhaun käyttöönottamiseksi (pdf) (html)


§ 705 Asia/13

V 28.11.2018, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Helenin ja Vantaan Energian yhteistyön lisäämiseksi sähkö- ja lämpövoimalahankkeissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 706 Asia/14

V 28.11.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 707 Asia/15

V 28.11.2018, Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Malmin lentokentän säilyttämisestä (pdf) (html)


§ 708 Asia/16

V 28.11.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 709 Asia/17

V 28.11.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamiseksi koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 710 Asia/18

V 28.11.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nostamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 711 Asia/19

V 28.11.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 712 Asia/20

V 28.11.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 713 Asia/21

V 28.11.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite Tehtaanpuiston tekojääkentästä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 714 Asia/22

V 28.11.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite retkeilyreittien merkitsemisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 715 Asia/23

V 28.11.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Asia/24

V 28.11.2018, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite saamelaisten kansallispäivän viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 717 Asia/25

V 28.11.2018, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite huumeiden tunnistuksesta osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto, Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 718 Asia/26

V 28.11.2018, Valtuutettu Katju Aron aloite matalan kynnyksen palvelupisteen perustamisesta väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 719 Asia/27

V 28.11.2018, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 720 Asia/28

Määrärahan myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön lisäpääomasuoritukseen (pdf) (html)

Liite 1

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n esitys lisäpääomasuorituksesta


§ 721 Asia/29

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus 15.8.2018


§ 722 Asia/30

Asunto-osakeyhtiön osakekannan ostaminen (Oulunkylä) (pdf) (html)

Liite 1

Myyjäluettelo

Liite 2

Liite 3

Kartat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 723 Asia/31

Lausunto ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Lausuntopyynnön liite, HSY:n hallitus, ote pöytäkirjasta 14.9.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 724 Asia/32

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren liikennejärjestelyistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 725 Asia/33

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi puun energiakäytön ilmastovaikutuksien arvioinnista energiayhtiöiden konserniohjauksessa (pdf) (html)


§ 726 Asia/34

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi nuorisoneuvostolta pyydettävistä lausunnoista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 727 Asia/35

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi joukkohaudan vainajien nimien esille saamisesta osana muistovuoden toteutusta (pdf) (html)


§ 728 Asia/36

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite kouluruokailun reseptien julkaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 729 Asia/37

Kaupunginvaltuuston 7.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 730 Asia/38

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04