Kaupunginhallitus
19 / 07.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 15.5.2018, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta (pdf) (html)


Asia/3

V 16.5.2018, Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, Svinhufvudintie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

V 16.5.2018, Ruoholahden Tanssin talon asemakaavan muuttaminen (nro 12492) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

V 16.5.2018, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

V 16.5.2018, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 25.4.2018


Asia/7

V 16.5.2018, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.4.2018


Asia/8

V 16.5.2018, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

V 16.5.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

V 16.5.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

V 16.5.2018, Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

V 16.5.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

V 16.5.2018, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

V 16.5.2018, Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

V 16.5.2018, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

V 16.5.2018, Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lukutaidon parantamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

V 16.5.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Lahjoitus Aalto-yliopistolle kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lahjoituspyyntö Helsinki


Asia/24

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Kätilöopiston sairaalan vuokrasopimuksen ennenaikainen päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen Kruunuvuoren Kiinteistöt Oy:n kanssa Kruunuvuoren asemakaavan 12330 liittyen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Hanasaaren B-voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

BAT-vertailu

Liite 6

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamisesta mereen Helsingin ja Espoon välillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/31

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen Kirkkonummen ja Helsingin välille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 10 k., JulkL 24.1 § 10 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 10 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/32

Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeita koordinoivan työryhmän selvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Paperittomiin henkilöihin liittyvät haasteet, palvelutarpeet ja toimenpiteet -selvitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/33

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/34

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite osoitemerkinnöistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/35

Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi palvelujen kustannusvaikuttavuuden mittareiden kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/36

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi palveluiden hyvinvointivaikutusten seuraamisesta laadun ohella tuottavuustavoitteen toteuttamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/37

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi matkailun aseman vahvistamisesta osana elinkeinopolitiikkaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/38

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi edullisen vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/39

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi täydennysrakentamisen kannusteiden edelleen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/40

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi rakentamisen aloittamisen edellyttämän rakennuslupaprosessin tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/41

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi vähäpäästöisten ja luontoystävällisten ratkaisujen kehittämisestä energiantuotantoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/42

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi Helsingin kaupungin saamisesta edelläkävijäksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/43

Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi koskien sähkö- ja robottiautojen yleistymisen aiheuttamien muutoksien selvittämistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/44

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi ikäihmisten kohtuuhintaisesta ja esteettömästä asumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/45

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi ikäihmisten yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittämisestä asumisstrategiseksi painopisteeksi (pdf) (html)

Liite 1

Karhuvaara Arja, toivomusponsi 1, Kvsto 17.5.2017 asia 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/46

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi huomion kiinnittämisestä ikääntyvien asumiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/47

Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi Maria 0-1 -alueen kehittämisestä keskeiseksi hankkeeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/48

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuohjelman valmistelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/49

Valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponsi laaja-alaisen komitean asettamisesta visioimaan monimuotoista kulttuuri-ilmapiiriä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/50

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi yksilöllisen lääkinnällisen kuntoutuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/51

Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi paperittomien henkilöiden palvelujen raportoinnista sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi paperittomien tilannetta koskevan selvityksen käsittelystä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/52

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/53

Kaupunginvaltuuston 25.4.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/54

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
02.03.2018 15:07