Kaupunginhallitus
10 / 12.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 28.3.2018, Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/3

V 28.3.2018, Jätkäsaaren nk. Bunkkerin kiinteistön myyminen sekä liikunta-, uimahalli- ja asuntohankkeen totuttamiseen liittyvän sopimuskokonaisuuden hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20811/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Lainan myöntäminen Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n perustettavan yhtiön lukuun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Lainan myöntäminen Meikku Palloilu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Halli hanke 2018-2020 PL 20170816

Liite 3

Hallihanke rahoitus 20170816

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 2016.pdf

Liite 3


Asia/8

Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Hankintaoikaisuvaatimus (matkatoimistopalveluiden hankinta) (pdf) (html)

Liite 1

Hogg Robinson Nordic Oy, hankintaoikaisuvaatimus matkatoimistopalvelujen hankintaan 1.2.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi suhtautumisesta jatkossa Rysäkarin Linnake Oy:n toiveisiin (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koulujen liikuntatilojen maksuttomasta käytöstä kouluajan jälkeen iltaisin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi työntekijöiden asumisen jatkuvuuden turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi tulotason tarkastamatta jättämisestä pakollisessa asunnonvaihdossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle muistiosta esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)

Liite 1


Asia/19

Kaupunkistrategian mittarit (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Turussa 10.-11.4.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
02.03.2018 15:07